Aktualności

Treść

Z otrzynamych środków zakupiliśmy nowe koszulki sportowe, piłki oraz  inny niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć  w ramach klubu.

Z poważaniem, 

prezes UKS Górzanie 
Łukasz Mikołajczyk