Przejdź do treści
s1
s2
s3
Przejdź do stopki

Harcerstwo

Treść

 

9 Podhalańska Drużyna Harcerska im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

Drużyna harcerska  działa w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej. Założona została w 2011 roku  i powołana w skład drużyn  Hufca Podhalańskiego im. Kurierów Tatrzańskich. W 2015 roku zostało drużynie  nadane imię Olgi i Andrzeja Małkowskich. Drużyna realizuje program według Przyrzeczenia Harcerskiego mający na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowanie postawy otwartej na świat. Harcerstwo to służba definiowana przez odpowiedzialność, wewnętrzne przekonanie, wierność ideałom, braterstwo. Harcerze biorą udział w ważnych wydarzeniach nie tylko szkoły, rodzinnej miejscowości ale także regionu. Są aktywni, chętni do pomocy i działania, gdyż jest to istotą harcerstwa: służba Bogu, służba Ojczyźnie, służba sobie i innym. Kontynuujemy w ten sposób szczytne tradycje ZHP:

  • Włączamy się w akcje charytatywne
  • Uczestniczymy rokrocznie w uroczystych obchodach ważnych świat państwowych: Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- go maja
  • Propagujemy idee pokoju biorąc udział w akcji harcerskiej :
  • Betlejemskie Światełko Pokoju, której celem jest przekazanie światełka jako symbolu pokoju ludziom i społeczności ,wśród której żyjemy i mieszkamy,
  • Bierzemy udział w uroczystościach na terenie Hufca Podhalańskiego.
  • Zdobywamy sprawności i stopnie  poprzez udział w biwakach i obozach harcerskich.

Harcerski obóz na morzem
„MRZEŻYNO 2021”

28.06.2021r. harcerze z Hufca Podhalańskiego wyjechali na obóz nad Morze Bałtyckie do bazy obozowej w Mrzeżynie. Przez cały pobyt na obozie harcerze poznawali historię i kulturę Indian. Organizowano także wiele gier terenowych i warsztatów artystycznych. Nie zabrakło także festiwalu „Mam talent” i wiele wieczorów spędzonych przy ogniu. Uczestnicy obozu często korzystali z wyjść na plażę. Kąpiele w morzu były możliwe dzięki ratownikom, którzy cały czas pilnowali bezpieczeństwa. W trakcie pobytu na obozie harcerze rozwijali swoją wiedzę i umiejętności przez udział w zajęciach z pionierki i udzielania pierwszej pomocy. Zdobywali także sprawności harcerskie.09.07.2021r. wszyscy szczęśliwie wrócili do swoich domów z bagażem miłych wrażeń i nowych doświadczeń.

134893