Przejdź do treści
s1
s2
s3
Przejdź do stopki

Świetlica

Treść


Opieką świetlicową objęci są uczniowie klas I-VIII, którzy oczekują na zajęcia dodatkowe, przyjazd szkolnego autobusu, jak również ci, których rodzice pracują.
Zajęcia w świetlicy prowadzone są według zatwierdzonego na początku roku szkolnego planu pracy świetlicy. 
W ramach zajęć organizowana jest pomoc w nauce dla chętnych i potrzebujących uczniów. Dzieci maja możliwość odrobienia pracy domowej, przygotowania do zajęć i konkursów. Przez cały rok szkolny prowadzone są zajęcia mające na celu lepszy rozwój uczniów między innymi: 
•    zajęcia plastyczno-techniczne,
•    zajęcia muzyczne (zabawy przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki,),
•    zajęcia stolikowe (gry planszowe, puzzle, układanki, karty),
•    zajęcia literackie (wspólne czytanie, plastyczne przedstawianie utworów literackich),
•     konkursy, zagadki, łamigłówki, 
Szczególną uwagę zwraca się na kulturę słowa i zachowania oraz przestrzegania zasad bezkonfliktowej zabawy.
Uczniowie przebywający w świetlicy biorą udział w akcjach charytatywnych,  przygotowują  dekoracje okien szkolnych,  dekoracje w świetlicy oraz  gazetki ścienne zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych. 
Nasi wychowankowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami. Podczas ładnej pogody organizowane są zajęcia sportowe na boisku szkolnym, gry i zabawy ruchowe.

124911