Przejdź do treści
s1
s2
s3
Przejdź do stopki

Biblioteka

Treść

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

800-830

815-830

800-825

815-830

800-825

1

830-915

830-915

 

830-915

 

2

 

915-1005

915-1005

915-1005

920-1310

3

1010-1055

1005-1055

 

1005-1055

 

4

 

1055-1150

1055-1105

1105-1150

 

5

 

1150-1240

1150-1250

1150-1430

 

6

1250-1340

 

 

 

 


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego).
 3. W bibliotece czytelnicy mają wolny dostęp do półek z księgozbiorem.
 4. Przeglądanie zasobów bibliotecznych odbywa się komputerowo.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 6. Uczeń obowiązany jest zaznajomić się z zadaniami biblioteki i przestrzegać godzin jej otwarcia. 
 7. W bibliotece należy zachowywać się cicho. 
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek, w tym podręczników. 
 9. Książki powinny być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie. 
 10. Uczniowie i pracownicy, którzy odchodzą ze szkoły, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. 
 11. W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu. 
 12. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
 13. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym. 
 14. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres do 3 tygodni. 
 15. Podręczniki wypożycza się na czas ich używania w danym roku szkolnym. 
 16. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o prolongowanie terminu. 
 17. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień. 
 18. Jeżeli czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi. 

 Do obowiązków czytelnika należy: 

 • szanowanie wypożyczonych książek i czasopism; 
 • przestrzeganie godzin otwarcia biblioteki; 
 • zwrot wypożyczonych książek w okresie 3 tygodni od wypożyczenia, z wyjątkiem podręczników.,
 • czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.,
 • na wypożyczonych książkach i czasopismach nie wolno robić notatek, zaginać, kreślić itp., a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.,
 • czytelnik, a w przypadku ucznia rodzice, są zobowiązani odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub podręcznik. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, czytelnik powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza,

Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

PODRĘCZNIKI

Podręczniki zakupione przez szkołę mają służyć uczniom co najmniej 3 lata. Każdy uczeń otrzymuje komplet podręcznikówna okres danego roku szkolnego i na końcu rodu zwraca cały komplet do biblioteki. Wymaga się, aby uczniowie szanowalipodręczniki i zwracali je w nieuszkodzonym stanie. Podręczniki zagubione lub bardzo zniszczone należy odkupić.


13 grudnia 2021 r. w bibliotece odbył się finał konkursu czytelniczego dla kl. III. Konkurs dotyczył znajomości lektury „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Po I etapie do finału zakwalifikowały się: Gabriela Chlebek, Marcelina Kuziel, Alicja Królczyk, Kinga Królczyk oraz Sabina Królczyk. Po przeprowadzeniu finałowego etapu 
I miejsce zajęła Sabina Królczyk
II - Alicja Królczyk
III - Kinga Królczyk
Gratulujemy finalistom i zapraszamy wszystkich do dalszego czytania!
 

 

124912