Aktualności

Treść


Żyjemy w czasach, kiedy jednym z największych zagrożeń jest problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom, narodziła się myśl zorganizowania dla naszych uczniów zajęć o charakterze profilaktycznym. 
15 marca 2023 r. uczniowie klas VI - VIII rozpoczęli udział w projekcie „Empatia i asertywność – jako czynnik chroniący przed uzależnieniami i wspierający relacje w rodzinnie i w szkole.”
Zajęcia warsztatowe prowadzi Pani Halina Czerwińska - Prezes Fundacji OSTOJA, psycholog, pedagog, mediator, edukator, trener profilaktyki zintegrowanej, specjalista ds. terapii emocjonalnej koordynator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, instruktor programu „Golden Five”, trener profilaktyki zintegrowanej – realizuje pakiet programów profilaktycznych: „Archipelag Skarbów”, Mediacje Rówieśnicze (program autorski), Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Posiada doświadczenie realizacji pakietu programów w projekcie międzynarodowym Commenius Regio. Specjalista do spraw terapii emocjonalnej, opracowała program pt. „Edukacja Emocjonalna” przeznaczony dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz program pt. „Porozmawiajmy ze sobą” skierowany do młodzieży. 
Kolejne zajęcia z młodzieżą odbędą się 22.03.2023 r. Natomiast po realizacji zajęć warsztatowych, w kwietniu br. zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami uczniów uczestniczących w projekcie (po zebraniu ogólnym z rodzicami).
Projekt realizowany jest w pełni dzięki wsparciu finansowym Wójta Gminy Ochotnica Dolna, za który serdecznie dziękujemy.
Koordynator projektu – Monika Adamczyk /pedagog szkolny/.