Przejdź do treści
s1
s2
s3
Przejdź do stopki

Innowacje z języka angielskiego

Innowacje z języka angielskiego

Treść

Podczas dodatkowej lekcji języka angielskiego w klasie I, prowadzoną przez panią mgr Teresę Czajkę, w ramach innowacji dzieci powoli przełamują barierę językową w komunikowaniu się w języku angielskim. Ćwiczą słownictwo oraz konstrukcje językowe poprzez połączenie gry, zabawy ze słuchaniem, mówieniem - komentowaniem, śpiewaniem oraz pracami plastycznymi i ich omawianiem. Zaangażowanie dzieci skutkuje szybkim przyswajaniem materiału oraz próbami mówienia po angielsku nawet poza klasą. Coraz lepiej pracują w parach, grupie, pomagają sobie nawzajem, poprawiają swoją wymowę słownictwa, co jest bardzo pozytywnym skutkiem przeprowadzonych lekcji.
Klasa IV w roku szkolnym 2023/2024 realizuje opracowaną przez nauczyciela j.angielskiego mgr Renatę Rusnarczyk innowację pedagogiczną „Fluent English Speaking” opartą na komunikacji w języku angielskim. Dodatkowa godzina zajęć tygodniowo prowadzona jest wyłącznie w j. angielskim. Głównym celem wprowadzonej innowacji jest doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku obcym adekwatnie do poziomu zaawansowania uczniów.
Naturalne sytuacje komunikacyjne, instrukcje i wskazówki nauczyciela w czasie zajęć pobudzają aktywność uczniów. Dynamika zajęć, wykorzystanie różnorodnych metod pracy i pomocy dydaktycznych w tym monitora interaktywnego zachęcają do pracy i otwierają uczniów na nowe doświadczenia językowe i kulturowe.

124911