Przejdź do treści
s1
s2
s3
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne

Treść

 

KLASA 1

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

 

KLASA 2
Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

 

KLASA 3
Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

 

KLASA 4

Język polski

Język angielski

Muzyka

Plastyka

Historia

Przyroda

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Zachowanie

 

KLASA 5

Język polski

Język angielski

Muzyka

Plastyka

Historia

Geografia

Biologia

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Zachowanie

 

KLASA 6

Język polski

Język angielski

Muzyka

Plastyka

Historia

Geografia

Biologia

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Zachowanie
 

KLASA 7A

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Muzyka

Plastyka

Historia

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Zachowanie

 

KLASA 7B

Język polski

Język angielski

J.niemiecki

Muzyka

Plastyka

Historia

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Zachowanie

 

KLASA 8

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zachowanie

48574