Wymagania edukacyjne

Treść

KLASA 1

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Religia

 

KLASA 2
Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Religia

 

KLASA 3
Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Religia

 

KLASA 4

Religia

Język polski

Język angielski

Muzyka

Plastyka

Historia

Przyroda

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Zachowanie

 

KLASA 5

Religia

Język polski

Język angielski

Muzyka

Plastyka

Historia

Geografia

Biologia

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Zachowanie

 

KLASA 6

Religia

Język polski

Język angielski

Muzyka

Plastyka

Historia

Geografia

Biologia

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Zachowanie
 

KLASA 7

Religia

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Muzyka

Plastyka

Historia

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Zachowanie

 

 

KLASA 8

Religia

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zachowanie